ថវិការច្រើនបែបនេះ! បានមើលហើយចង់ស្រក់ទឹកភ្នែក បងស្រី ចែកលុយដល់បងប្អូន (មានវីដេអូ)

បងប្អូនប្រិយមិត្តជាច្រើនពិតជាបានស្គាល់ច្បាស់មកហើយគឺលោកស្រី ទ្រី ដាណា ដែរគេឃើញថាលោកស្រីពិតជាសក ម្មណាស់ក្នុងការជួយ ដល់ប្រជាពលរដ្ឋ គួរបញ្ចាក់ផងដែរថាលោកស្រីបានជួយខេត្តពីរកន្លងមកហើយ ដែរសរុបជាថ វិកា រវិញនេះគឺមិនតិចនោះទេ

ថែមទាំងបានចុះទៅផ្ទាល់ទៀតផងសុខចិត្តលះបង់ទាំងលុ យផ្ទាល់ខ្លួនហើយ និងកម្លាំងកាយទៅដល់កន្លែងទៀត ពិតជាប្រពៃណាស់នេះពិតជាគំរូដ៍ល្អសម្រាប់បងប្អូនយើងដទៃទៀតអាចយកជាតម្រាប់តាមដូចបងស្រី

ដោយអ្នកបានឃើញបាន លាន់មាត់សសើ្ទរគ្រប់ៗគ្នាថាពិតជាមនុស្ស ល្អក្នុងសង្គមមិនងាយរកបានមែន យ៉ាងណាមិញថ្មីៗនេះគេបានឃើញវី ដេអូមួយរបស់លោកស្រីបានចែកអំណោយជាលុ យ ដល់ប្រជាពលរដ្ឋគឺ ឃើញថា ពិតជាច្រើន

ចង់ដឹងបែបណានោះតោះទៅទស្សនាវីដេអូទាំងអស់គ្នា

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *