ព្រះអង្គត្រូវការទិញ មី ៦០០ កេស ដោយទាក់ទងតាម…

ប្រិយមិត្តជាច្រើនពិតជាបានជ្រាបច្បាស់ណាស់មកហើយថានាពេលបច្ចប្ប ននេះ មិនថានៅបណ្ដាប្រទេសមួយចំនួន និងប្រទេសយើងផងដែរ កំពុងតែរងគ្រោះ អំពីទឹកជំន ន់ និងភ្លៀងនៅតែបន្តធ្លា ក់ជារៀងរាល់ថ្ងៃ

ធ្វើអោយបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយើងពិបាកក្នុងការទទួលទានរកសុី និងការធ្វើដំណើរ តែយ៉ាងណាក៍គេឃើមានបងប្អូនសប្បុរសជនជាច្រើនបានចូលរួ មចំ ណែកក្នុងការជួយក្នុងគ្រាលំបាកយ៉ាងណាមិញថ្មីៗនេះបានឃើញថា មានព្រះសង្ឃ មួយអង្ គបានបង្ហោះសារ ដោយចូលរួមចំ ណែ កដូចនេះថា

ខ្ញុំ ករុណា អ ត្មា ត្រូវការទិញមីចំនួន ៦០០ កេស រៀបចំចែកជូនប្រជាពលរដ្ឋរង គ្រ្ោះ ទឹកជំនន់ ប្រសិនបើបងប្អូន ស្គាល់កន្លែងលក់មីសូមជួយប្រាប់ផង ឬអាចទំនាក់ទំនងមកកាន់លេខ ទូរសព្ទអាត្មាបាន

Tel 017 76 44 44/ 098 700 990

សូមអរព្រះគុណ និងអរគុណ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *