ដំណឹងល្អ! ម៉ាស់ចំនួន ២ លានម៉ាស់និងត្រូវបានចែកដល់ដៃប្រជាពលរដ្ឋក្រីក្រនៅភ្នំពេញ

ភ្នំពេញ នៅថ្ងៃទី ១១ ខែ ១១ ឆ្នាំ ២០២០ សម្ដេចតេជោ ហ៊ុន សែន នាយកមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា បានបញ្ជាអោយចែកម៉ាស់ចំនួន ២ លានម៉ាស់ដល់ប្រជាពលរដ្ឋក្រីក្រដែលរស់នៅរាជធានីភ្នំពេញ។

យោងតាមលិខិតរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលបានបញ្ជាក់ថា ប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានបញ្ជាអោយបើកឃ្លាំងយុត្តិសាស្រ្ដបញ្ចេញម៉ាស់ចំនួន ២ លានម៉ាស់ដែលជាម៉ាស់ក្រណាត់ ដើម្បីចែកជូនប្រជាពលរដ្ឋដែលខ្វះចាតរស់នៅសហគមន៍ក្រីក្រ ក្នុងរាជធានីភ្នំពេញពាក់ការពារពីការឆ្លងរីករាយដាលនៃវីរុសកូវីដ ១៩ ។

យើងពិតជាអរគុណដ៍រាជរដ្ឋាភិបាល ដែលបានយកចិត្តទុកដាក់យ៉ាងខ្លាំងដល់ប្រជាពលរដ្ឋដែលកំពុងជួបនូវបញ្ហាការកើតឡើងថ្មីនៃជំងឺកូវីដ ១៩ ។

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *