ប្រធាន Barcelona លោក Bartomeu ប្រឈមនឹងការចោទប្រកាន់ពីបទពុ ករ លួ យដោយសារ….!!!

Lionel Messi បានបន្តពន្យារពេលការសម្រេចចុងក្រោយលើអនាគតរបស់គាត់ខណៈដែលក្រុមប្រឹក្សាភិបាលរបស់ក្រុម Barcelona ត្រូវបានគេច្របូកច្របល់កាលពីយប់ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ដោយការចោទប្រកាន់ពីអំពើពុ ក រ លួយ។

កាសែតអេស្បាញ El Mundo បានរាយការណ៍នៅក្នុងការចេញផ្សាយថ្ងៃសុក្ររបស់ខ្លួនថាកម្លាំងប៉ូលីសកាតាឡានបានធ្វើរបាយការណ៍ទៅចៅក្រមស៊ើបអង្កេតស៊ើបអង្កេតការជួលក្រុមហ៊ុនប្រឹក្សាប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គម L3 Ventures របស់ក្រុម Barcelona ដើម្បីតាមដានវត្តមានរបស់ខ្លួននៅលើប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណេតនិងបានសន្និដ្ឋានថាអាចមាន“ ឧក្រិដ្ឋកម្មសេដ្ឋកិច្ច ។

ការចោទប្រកាន់នេះបើយោងតាមលោក El Mundo គឺថា Barcelona បានចំណាយរហូតដល់ទៅ ៦០០ ភាគរយលើសពីអត្រានៃសេវាកម្មរបស់ L3 Ventures ដែលត្រូវបានជួលឱ្យធ្វើការត្រួតពិនិត្យប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គមរបស់ Barcelona ។

ប្រភពៈAll football

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *