ក្ដៅៗ សូមចែករំលែកបន្ត ក្រសួងសុខាភិបាលបានប្រកាសអ្នកបានប៉ះពាល់អ្នកទាំងពីរក្នុងរូបនេះសូមមកធ្វើការមកតេស្ដដោយ……

ក្ដៅៗ សេចក្ដីប្រកាសព័ត៍មានបន្ថែមរបស់ក្រសួងសុខាភិបាល សូមជម្រាបជូនសាធារណជនទាំងអស់អោយបានជ្រាបថា ក្រោយពីក្រសួង បានចេញសេចក្ដីប្រកាសព័ត៍មាន ស្ដីពីការស្រាវរកប្រភពនៃការចម្លង

វីរុសកូវីដ ១៩ ពាក់ព័ន្ធនឹង ព្រឹត្តការណ៍សហគមន៍ ២៨ វិច្ចកា នាថ្ងៃទី ០៥ ខែធ្នូ ឆ្នាំ ២០២០ រួចមកក្រុមការងាររបស់ក្រសួងសុខាភិបាលសូមជូនរូបថតរបស់បុគ្គល ២ នាក់ គឺស្រ្តីឈ្មោះ ឆែម សុនីតា អាយុ ៣០ ឆ្នាំ និង

បុរសឈ្មោះ តាំង សេវិន អាប់ អាយុ ៤២ ឆ្នាំដែលអាចឆ្លងវីរុសកូវីដ ១៩ មុនគេ និងជាករណីជាសះស្បើយក្រោយកាបង្ករោគហើយនិងដែលអាចជាប្រភពទី ១ នៃការចម្លងសម្រាប់ ព្រឹត្តិការណ៍ សហគមន៍ ២៨ វិច្ចកាពីកេណីនាំចូលមកកម្ពុជាក្នុងកំឡុងខែតុលា ឆ្នាំ ២០២០ មានដូចខាងក្រោម

ដើម្បីជ្រាបកាន់តែច្បាស់មានរូបភាពខាងក្រោម

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *