ល្អណាស់បងស្រី! ស្រី អូនសម្រស់ធម្មជាតិ បានឧបត្ថមដល់រដ្ឋាភិបាលចំនួនថវិការរហូតដល់……

ដូចដែលបងប្អូនប្រិយមិត្តជាច្រើនប្រាកដជាបានស្គាល់យ៉ាងច្បាស់នូវបងស្រីអូន ដែលជាអ្នកលក់ផលិតផលអនឡាញ ដល់ល្បីល្បាញនៅក្នងុប្រទេសកម្ពុជា ដែលគេដឹងថាបងស្រីពិតជាមានភាពជោគជ័យជាខ្លាំង

នៅក្នុងមុខជំនួញ ។ ហើយយ៉ាងណាមិញគេក៍បានដឹងថាលោកស្រី គឺជាអ្នកលក់អនឡាញទីមួយដែលបានបរិច្ចាកប្រាក់ផ្ទាល់ខ្លួនច្រើនជាងគេ​ ហើយបងស្រីបានបង្ហោះសារយ់ាងដូចនេះថា

នាងខ្ញុំស្រីអូននិងស្វាមី Chheang Roth Premie បរិច្ចាកថវិកា 600,000,000 រៀល (15 មុឺនដុល្លារ) ជូនដល់រដ្ឋាភិបាលដើម្បីចូលរួមចំណែកក្នុងការទិញវ៉ាក់សាំងប្រឆាំង មេរោគកូវីត19។

នេះជាការចូលរួមចំណែកមួយដែលខ្ញុំ និងគ្រួសារបានជួយដល់ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាជាមួយរដ្ឋាភិបាល។នាងខ្ញុំនឹងបន្តចូលរួមតាមលទ្ធភាពដែលនាងខ្ញុំមាន។សូមជូនពរដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាជៀសផុតពីជំងឺដ៏កាចសាហាវនេះផងចុះ

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *