សូមកុំអូសរំលងចែករំលែកអោយគ្រប់គ្នាបានដឹង! ដំណឹងចែកស្បៀងដល់បងប្អូនរងគ្រោះដោយទឹកជំនន់

តាមប្រភពពីហ្វេសបុក ចេញពីគណនីរបស់ Buddhism for Education of Cambodia (BEC) ដោយសារតែពេលបច្ចប្បន្ននេះយើងគ្រប់គ្នាដឹងមកហើយថា គឹមានខេត្តជាច្រើនមានកាជន់លិច ពីទឹកភ្លៀង ធ្វើអោយការខ្ ចខាត

និងប៉ះពាល់ដល់ប្រជាពលរដ្ធយើងឃើញថារាជរដ្ធាភិបាលមានការអន្តរាគមន៍ក្នុងការជួយដល់បងប្អូនយ៉ាងសកម្ម យ៉ាងណាមិញយើងឃើញថាសាលា (ពុទ្ធសាសនាដើម្បីការអប់រំនៃកម្ពុជា)

ក៍បានចូលរួមចំណែកក្នុងការជួយដល់ប្រជាពលរដ្ធ ដោយបានបង្ហោះសារដូចនេះ

ដំណឹងចែកស្បៀងដល់បងប្អូនរងគ្រោះដោយទឹកជំនន់នៅបាត់ដំបង ពអក និងចែកស្បៀងតាមលទ្ធភាពដល់បងប្អូនយើងដែររងគ្រោះដោយសារទឹកជំនន់នៅសប្ដាហ៍នេះ។

ពអក សូមស្វាគមន៍ចំពោះការចូលរួមរបស់លោកអ្នកសប្បុរសទាំងអស់គ្នានិងក្រៅប្រទេស។

ពអគ : 0174466263/015406263

ABA : 900990009

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *